Dzinēja remonts

Pilns dzinēja remonts notiek vairākos posmos.

Vispirms notiek sagatavošanas darbi. Šajā posmā mēs: noņemam dzinēju, noņemam, izņem un attīram mezglus, detaļas un agregātus, nosakot to nolietojuma pakāpi. Skatāmies, kādā stāvoklī ir dzinējs  un tā detļas, ceļgala vārpsts, nosakām tā nodiluma pakāpi. Pārbaudām garenisko un šķērsdiametru dzinēja cilindrus, nosakām nodiluma pakāpi, pārbaudām cilindrus uz elipses un konusveidu deformāciju. Mēs konstatējam bojājumus uz detaļu korpusiem. Samēram visas tehnoloģiskās caurumus atbilstoši normām un regulējam tos, ja tas ir nepieciešams.

Pēc tam tiek veikti visi nepieciešamie remontdarbi.

Un pēdējā stadijā dzinējs tiek salikts, pārbaudīts un notiek dzinēja diagnostika.

DZINĒJA MONTĀŽA.

Kad mēs saliekam dzinēju, mēs pievēršam uzmanību visām normām. Tāpat ir svarīgi pareizi uzstādīt klaņus, virzuļus un pirkstus. Uzstādīt un noregulēt siksnu un siltuma atstarpju nostiepumu. Dzinēja detaļu ievilkšanu veic saskaņā ar tehniskajām prasībām, izmantojot dinamometriskās atslēgas.